www.taxslovenia.com

Davčne novice

Dohodnina 2022  


Lestvica za dohodnino

Dohodek iz kapitala 

Lastni deleži kot kapitalski dobiček

Dohodnina in s.p. 2023  

Obdavčitev "polnih" normirancev s.p.

Obdavčitev "popoldanskih" s.p.

Lastni deleži obdavčeni kot dividende


Davčna olajšava - zeleni in digitalni prehod 

Računalništvo v oblaku

Vlaganje v velepodatke in UI

Primerjava prihranka vlaganja v električno vozilo v primerjavi z vozilom na fosilna goriva

 
Davčno o prevozu na delo/ z dela

Prevoz na delo/z dela le po kilometrini

Odbitek DDV za električna vozila

Ukinitev računov v papirni obliki

Ustanovitev d.o.o.

Novela zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Tuji družbeniki potrebujejo več dokazil o nekaznovanosti v matični državi 

Obvezen vpis e-pošte v sodni in poslovni register


Novosti pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu

Splošno o licencah

Dosedanji pogoji za pridobitev licence

Novo: Dodatni pogoji za pridobitev licence

Dodatne priloge k vlogi za licenco Skupnosti

Roki za uskladitev in podaljšanje licence

Seznam zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih- link

Izjava o uporabi poslovnega prostora z navedbo kvadrature in lokacijo ter delovnim časom - link

Seznam komunikacijske in pisarniške opreme - link

Dodatno poročanje pri naknadnih vplačilih kapitala

Financiranje družbe z naknadnimi vplačili kapitala

Vračila naknadnih vplačil kapitala

Obdavčitev naknadnih vplačil kapitala od leta 2020

Novost 2021: Poročanje družbe o naknadnih vplačilih kapitala

Davčna reforma 2019/20

Obdavčitev podjetij

Obdavčitev lastnikov kapitala

Obdavčitev zaposlenih


Davčne novosti 2019 / 1. del

DDV obravnava darilnih bonov

Poenostavitev pri elektronskih storitvah za mikropodjetja

Uporaba sheme "MINI E-VEM" tudi za podjetja iz tretjih držav

Zamudne obresti enotne za vse davke

Manj stroga administracija


Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

Splošno o novi kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Pregled spremeb nove kolektivne pogodbe v primerjavi s predhodno kolektivno pogodbo na področju izplačil


Davčne novosti 2018

Obdavčitev "pavšalistev" po 01.01.2018

Davčne blagajne 2018

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev od 01.01.2018

Spremembe in novosti 2017 / 1. del

Davek na dobiček 19 %

Odprava administrativnih zapletov pri dvojnih rezidentih

Nova izjema pri boniteti

Davčno ugodnejše izplačilo božičnice od 01.01.2017

Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2017

Davčne novosti 2016 - dohodnina, zaposlovanje

Spremembe pri predložitvi REK-1

Urejanje zavarovanj preko portala e-Vem

Spremembe pri obračunu minimalne plače

Obveznosti in roki obračunov dohodnine za leto 2015

Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2016

Davčne blagajne 2016

On-line davčne blagajne od 2. januarja 2016

Obvezna identifikacija poslovnih prostorov

Način postopka potrjevanja računa

Izjeme pri tujcih in izrednih dogodkih

Prehodno obdobje 2 let

Obveznosti kupca

Posebna ureditev za tuje avtobuse / Dohodnina 2015

Posebna ureditev za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu

Nova dohodninska lestvica in olajšavepri odmeri dohodnine za leto 2015

Minimalna plača 2015

Novosti s 1.1.2015

e-Račun - Kaj mora vedeti gospodarstvo?

Razširjena obdavčitev pavšalistov in 80% normirani odhodki

DDV obravnava prodaje telekomunikacijskih storitev oddajanja in elektronskih storitev končnim kupcem

Poslovna enota (PE) tujega podjetja

Poslovna enota (PE) tujih podjetij v Sloveniji

Poslovna enota (PE) slovenskega gradbenega podjetja v Nemčiji

Zaposlitev in tuj delodajalec

Dnevni delovni migranti v Avstrijo

Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem; delo se opravlja v Sloveniji

Opravljanje gradbenih del v Nemčiji z vidika prijave pri SOKA-BAU

  Popoldanski s.p. in dohodnina 2014

Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2014

Minimalna plača in obračun prispevkov od razlike do minimalne plače

Prijave in odjave pri ZZZS

Obračun avtorske in podnajemnepogodbe po 1.2.2014

Nepremičnine 2014

Najemne in kupoprodajne pogodbe za nepremičnine – rok za prijavo v ETN je 01.02.2014

Novi Zakon o davku na nepremičnine

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in izračun odpravnine

Novosti pri bančnih kodah

Predhodni napotki za izdelavo DDPO 2013

Davčna stopnja DDPO ostane 17%

Razširitev tanke kapitalizacije na sestrske družbe

DDPO vidik odpisa dolga v postopku prisilne poravnave

Strošek dela je enak bruto plači – nove državne spodbude

Praktično glede novih DDV stopenj

Neplačan račun za najemnino od aprila 2013 do marca 2014

Ločeno izkazovanje DDV za najeme do 30.06.2013 in kasneje

Datum izdaje računa pomemben glede stopnje DDV

Račun izdan do 30.06.2013, delni dobropis v juliju

Račun izdan do 30.06.2013, blago zamenjano v juliju

DDV novosti s 01.07.2013

Višje stopnje DDV

Novosti pri obdavčitvi z DDV ob vstopu Hrvaške v EU

Letni dopust in regres 2013

Določitev regresa za letni dopust

Pravica do letnega dopusta

Določanje trajanja letnega dopusta

Izraba letnega dopusta

Davek na finančne storitve

Praktični odgovori davčne uprave na vprašanja zavezancev za davek na finančne storitve v Sloveniji

Novosti slovenske delovne zakonodaje

Prijava prostega delovnega mesta

Novi odpovedni roki

Projektno delo

Dražje pogodbe za določen čas in omejitev števila zaposlenih delavcev 

 Zaščiteni starejši delavci ter občasno delo upokojencev

februar 2013

Pošiljanje računov po e-pošti primerno

Skrajni roki za izdajo računov znotraj EU

Nove klavzule na računih 2013

Mnenje DURS o trenutku odbitka vstopnega DDV pri pridobitvah blaga iz EU

Poenostavljen račun

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com