www.taxslovenia.com

Registracija DDV

Registracija za DDV v EU za malega davčnega zavezanca 

Posebno ID-št. Za DDV mora vsak mali davčni zavezanec pridobiti le za storitve iz 25. člena ZDDV-1, kadar:

so storitve prejete od davčnega zavezanca iz držav EU ali tretjih držav oz.

kadar so storitve opravljene za davčnega zavezanca iz drugih držav EU;


Registracija posebne ID št. za DDV ni obvezna, če:

je storitev, ki jo opravljamo ali prejemamo, oproščena po ZDDV-1,

izdajamo račun prejemniku storitve s sedežem v tretji državi,

izdajamo račun prejemniku storitve, ki ni zavezanec za DDV v drugi državi članici EU.

Za več informacij, kliknite tukaj.

Posebna ureditev za mednarodni prevoz potnikov

Tuji prevozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, so lahko s 1. aprilom 2015 lahko začeli uporabljati posebno ureditev, ki poenostavlja administrativne postopke pri identifikaciji za namene DDV ter obveznosti glede predložitve obračuna DDV. To posebno ureditev lahko uporabljajo davčni zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža podjetja ali poslovne enote. Tuji davčni zavezanec mora uporabljati ta način najmanj eno davčno obdobje, ki je koledarsko leto, vendar ne nima pravice uveljavljati vstopni DDV na nakupe v Sloveniji.

Za več informacij, kliknite tukaj.

Opravljanje elektronskih storitev za končne kupce – mini E-Vem

Z Direktivo Sveta 2017/2455/EU se s 01.01.2019 uvaja meja 10.000 EUR prihodkov, do katere smejo slovenska podjetja uporabljati pravila DDV po slovenskem ZDDV-1 kadar opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve. Pomeni, da tudi pri prodaji končnim kupcem v druge države članice EU slovensko podjetje še vedno izdaja račune enako kot bi prodajalo slovenskemu potrošniku, dokler ne preseže meje 10.000 EUR prihodkov prodaje na druge evropske trge v koledarskem letu.

Za več informacij, kliknite tukaj.

Registracija za DDV

Davčni zavezanec, ki je že registriran za DDV namene v drugi državi članici, se lahko odloči,
da se bo identificiral za DDV namene v Sloveniji.
Registracija je razdeljena na 3 korake:

1. Vloga za izdajo slovenske davčne številke za direktorja tujega podjetja;

2. Vloga za izdajo slovenske davčne številke za tuje podjetje, skupaj z:

Izpisom iz poslovnega registra tujega podjetja v PDF, ki ni starejši od 3 mesecev,

 Številko bančnega računa tujega podjetja (ime banke, TRR in BIC);

3. Vloga za izdajo slovenske identifikacijske številke za DDV za tuje podjetje, spletna
oddaja preko eDavkov.

Klavzule DDV in ostalo


Uporabne informacije glede DDV in uporabe 76.a člena najdete tukaj.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com