www.taxslovenia.com

LESTVICA ZA DOHODNINO IN DAVČNE OLAJŠAVE 2017

DOHODNINSKA LESTVICA IN OLAJŠAVE PRI ODMERI DOHODNINE

Z letom 2017 se uvaja dodatni dohodninski razred s progresivno davčno stopnjo 34 %, hkrati se znižuje davčna stopnja četrtega dohodninskega razreda iz 41 % na 39 %.

Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2017 so sledeče:

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve za obdobje 2017 se uporabijo naslednje stopnje dohodnine ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju:

  

V primeru neto letne davčne osnove (v EUR)  znaša dohodnina (v EUR)
 nad  do  
   8.021,34   16 %
 8.021,34   20.400,00  1.283,41   +27 % nad   8.021,34
 20.400,00  48.000,00   4.625,65   +34 % nad 20.400,00
 48.000,00   70.907,20  14.009,65 +39 % nad 48.000,00
 70.907,20    22.943,46 +50 % nad 70.907,20

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve za obdobje 2017 se uporabijo naslednje stopnje dohodnine ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju:V primeru neto letne davčne osnove (v EUR)  znaša dohodnina (v EUR)
 nad  do  
   668,44   16 %
 668,44   1.700,00  106,95   + 27 % nad    668,44
 1.700,00  4.000,00  385,47   + 34 % nad 1.700,00
 4.000,00  5.908,93  1.167,47   + 39 % nad 4.000,00
 5.908,93    1.911,95   + 50 % nad 5.908,93
DAVČNE OLAJŠAVE


1. SPLOŠNA OLAJŠAVA


Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine skupnega dohodka v letu 2017:

V primeru neto letne davčne osnove (v EUR)  znaša dohodnina (v EUR)
 nad  do  
   11.166,37   6.519,82
 11.166,37   12.570,89  4.418,64 
 12.570,89    3.302,70


Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje:


V primeru neto letne davčne osnove (v EUR)  znaša dohodnina (v EUR)
 nad  do  
   930,53  543,32
 930,53  1.047,57  368,22
 1.047,57    275,22

2. OSEBNA OLJAŠAVA


Za leto 2017

 namen  letna olajšava (v EUR)  mesečna olajšava (v EUR)
 invalid s 100% telesno okvaro  17.658,84   1.471,57 
3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA


Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno, oljašava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša do 2.390,00 EUR letno oziroma največ 5,844% letne bruto plače.4. POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

 namen  letna olajšava
(v EUR)
 

mesečna olajšava

(v EUR)

 za 1. vzdrževanega otoka  2.436,92   203,08
 za vzrževanje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo  8.830,00   735,83 
 za 2. vzdrževanega otroka  2.649,24  220,77
 za 3. vzdrževanega otroka  4.418,54  368,21
 za 4. vzdrževanega otroka  6.187,85  515,65
 za 5. vzdrževanega otroka  7.957,14  663,09
 za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana  2.436,92  203,08

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com